Day: April 2, 2019

วันที่แสนสงบสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก
บทความคาสิโนออนไลน์

วันที่แสนสงบสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก คาสิโนอนไลน์

วันที่แสนสงบสุขมากที่สุดในนิวยอร์ก คาสิโนอนไลน์ แน่นอนว่าการที่เป็นเมืองใหญ่ที่มีผู้คนอาศัยกันอยู่เป็นจำนวนมากนั้น มันก้ย่อมจะมีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายตามไปด้วย ไมว่าจะเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกาย การปล้น หรือการหาตกรรม แต่สำหรับมหานครนิวยอร์กนั้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน ปี 2012 มันกลบเป็นวันที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับแจ้งเหตุร้ายใดๆ เลย หรือ อาจะกล่าวได้ว่า เป็นวันที่สงบสุขที่สุด ไม่มีคดีร้ายแรงเกิดขึ้น ดังนั้นในวัน ที่ 288 พฤศจิกายน ปี 2012 จึงเป็ฯวันที่นิวยอร์กนั้นมีคาวามสุขกันมากที่สุดนั่นเอง แล้วนีก็คือการเปิดโลกกว้างสำหรับคนคอ คาสิโนอนไลน์ ที่อาจจะมีการวางแผนไปเที่ยวที่กรุงนิวยอร์กก็ได้

Read More